Quản trị website

Vì sao bạn cần Quản trị website?

1. Không có đủ nguồn thông tin cần thiết để định hướng và cập nhật cho website của mình.

2. Quá ít thời gian để có thể tìm kiếm và biên tập tin bài cho website của mình.

3. Cảm thấy quá phức tạp khi sử dụng những công cụ biên tập trang bị trên hệ thống website.

4. Cảm thấy ngần ngại khi bỏ ra 1 chi phí đáng kể để thuê 1 nhân viên chuyên cập nhật website cho mình.

5. Công việc hiện tại của nhân viên quản trị website không đạt yêu cầu.

6. Đang thắc mắc không biết website của mình có tồn tại những link hỏng, không dẫn người xem vào đúng trang bạn cần cho họ xem.

Tất cả những lo lắng đó dịch vụ quản trị web chúng tôi sẽ giải quyết ngay.

Bảng Báo Giá – Quản Trị Website:

Gói 1: 1.300.000 / Tháng

- 15 bài viết, hình ảnh (KH cung cấp thông tin thô),

- Tối ưu chuẩn SEO google cho từng bài viết

- Kiểm tra khắc phục lỗi liên kết,

- Sao lưu dữ liệu hàng tuần

- Đăng ký báo cáo phân tích hiệu quả bài viết website (lượt truy cập từng bài viết, website, thời gian lưu lại tại websie, các từ khóa tìm đến website....)/tháng.

- Thiết kế banner 1 lần.

Gói 2: 2.300.000 / Tháng 

- 30 bài viết, hình ảnh (KH cung cấp thông tin thô), 

- Tối ưu chuẩn SEO google cho từng bài viết

- Kiểm tra khắc phục lỗi liên kết, 

- Sao lưu dữ liệu hàng tuần

- Đăng ký báo cáo phân tích hiệu quả bài viết website (lượt truy cập từng bài viết, website, thời gian lưu lại tại websie, các từ khóa tìm đến website....)/tháng. 

- Thiết kế banner 2 lần

- Tối ưu facebook

- Quản trị facebook 10 bài viết, hình ảnh (KH cung cấp thông tin thô)