10 BỘ FONT ĐẸP VIỆT HÓA

Font đẹp việt hóa dành cho thiết kế, ở đây mình sưu tầm một số font đẹp để các bạn download và tha hồ sáng tạo trong sản phẩm của mình.

Sau đây là 10 bộ font việt hóa PLdesign sưu tầm được:

font viêt hóa đẹp Hipsteria

font viêt hóa đẹp Hipsteria

Download free font Hipsteriad được Impérissable Ciel việt hóa  https://www.fshare.vn/file/7MCH5Y5IWQP4

Font việt hóa Booster-next-FY

Download free Font Booster next FY được  Impérissable Ciel việt hóa

https://www.fshare.vn/file/H64Q44VUE57D

Fon việt hóa hapna

Download free Font Hapna được Impérissable Ciel việt hóa

https://www.fshare.vn/file/GFLDRIZ7NFVV

Font-viet-hoa-Gentona

Download free Gentona được Impérissable Ciel việt hóa

https://www.fshare.vn/file/STIT8GD49N7Q

Font-việt-hóa-fester

Download free Fester được Impérissable Ciel việt hóa

https://www.fshare.vn/file/QQ6E6D1TPUTD

Font-việt-hóa-Roicamonta

Download free Roicamonta được Impérissable Ciel việt hóa

https://www.fshare.vn/file/3J89AFZFUR1J

Font việt hóa Soup of Justice

Download free Soup of Justice được Impérissable Ciel việt hóa

https://www.fshare.vn/file/3J89AFZFUR1J

Font việt hóa Mijas

Download free Mijas được Impérissable Ciel việt hóa

https://www.fshare.vn/file/RI2FOV5R7F7E

Font-việt-hóa-Nabila

 

Download free Nabila được Impérissable Ciel việt hóa

https://www.fshare.vn/file/3ZESK3HXYPDG

Font-viet-hoa-Pony

Download free Pony được Impérissable Ciel việt hóa

https://www.fshare.vn/file/XCP7L6RZG1I6